Raport Semestrul I 2016

Acest fisier contine Raportul aferent semestrului I 2016, atat in limba romana cat si in lb engleza.

Raportul semestrului I 2016 al Societatii OIL TERMINAL S.A. cuprinde:

-       Situaia poziiei financiare la 30.06.2016

-       Situaia rezultatului global la 30.06.2016

-       Situaia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2016

-       Situaia modificrilor capitalurilor proprii la 30.06.2016

-       Note la situațiile financiare interimare simplificate la 30.06.2016

-       Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru semestrul I 2016

Raportul de revizuire a informatiilor financiare interimare simplificate incheiate la 30.06.2016.

Download: