Raport semestrul I 2015

Acest fișier conține Raportul aferent semestrului I 2015, atât în limba romana cât și în limba engleza.

 

Raportul  Societții OIL TERMINAL SA  aferent semestrului I 2015 cuprinde:

-          Situaia poziiei financiare la 30.06.2015;

-          Situaia rezultatului global la 30.06.2015;

-          Situaia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2015;

-          Situaia modificrilor capitalurilor proprii la 30.06.2015;

-          Note la situațiile financiare interimare simplificate la 30.06.2015;

-          Declarația în conformitate cu art. 113 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM.

 

-          Raportul Consiliului de Administratie al societții pentru semestrul I 2015.

Download: