Raport Semestrul I 2014

Raportul  SC OIL TERMINAL SA  aferent semestrului I 2014 cuprinde:

-       Situaia poziiei financiare la 30.06.2014

-       Situaia rezultatului global la 30.06.2014

-       Situaia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2014

-       Situaia modificrilor capitalurilor proprii la 30.06.2014

-       Note la situațiile financiare interimare simplificate la 30.06.2014

-       Raportul Consiliului de Administratie al societții pentru semestrul I 2014,

 

 In conformitate cu prevederile OUG nr. 102/20.12.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (art.296 indice 33),  societatea a constituit pentru anul 2014 obligatia de plata privind impozitul pe constructii  in suma totala de 1.620.624 ron, din care a achitat in luna mai 2014  prima transa, respectiv, suma de 810.312 ron.

Aceasta obligatie de plata a fost planificata in BVC pentru anul 2014 si reprezinta 43,3% din total impozite si taxe aferente anului 2014.

Constituirea acestei obligatii fiscale  a condus la majorarea impozitelor si taxelor cu 271,4% in anul 2014 comparativ cu nivelul impozitelor si taxelor achitate la 31.12.2013.

 

Download: