Raport Semestrul I 2013

Acest fisier cuprinde Raportul aferent semestrului I al exercitiului financiar 2013!

Raportul  SC OIL TERMINAL SA  aferent semestrului I 2013 cuprinde:

·         Situația pozitiei financiare la 30.06.2013

·         Situatia rezultatului global la 30.06.2013

·         Note explicative la situațiile financiare aferente semestrului I 2013

·         Raportul Consiliului de Administratie aferent semestrului I 2013

·         Declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului

·         Raportul auditorului fianciar aferent semestrului I 2013

 


Download: