Modificări Capital Propriu

Situația modificărilor capitalului propriu:

Download: