Cum pot vota, unde si cand?

Orice acÈ›ionar are dreptul de a fi informat despre desfășurarea È™edinÈ›elor Adunărilor Generale ale AcÈ›ionarilor, de a participa la È™edinÈ›ele respective È™i de a-È™i exprima votul cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Data, ora, locul È›inerii unei asemenea È™edinÈ›e È™i problemele înscrise pe ordinea de zi sunt menÈ›ionate în convocatorul fiecărei È™edinÈ›e. Convocatorul este transmis spre publicare presei, Bursei de Valori BucureÈ™ti È™i ASF.