Cum ma pot informa?

Orice acționar sre dreptul de a fi informat despre situația economico-financiară a societății. Societatea face publice prin mass-media, prin rapoartele anuale, semestriale, trimestriale și curente transmise Bursei de Valori București și ASF cele mai importante date și informații destinate acționarilor.

Pentru obținerea de date și informații suplimentare, orice acționar se poate adresa societății cu o cerere în acest sens, menționând și modul în care dorește să primească răspunsul (în scris, prin poșta electronică, în alt mod).

Trebuie știut că accesul la unele documente nu este posibil, acestea constituind potrivit legii un secret de serviciu sau având un caracter confidențial. Accesul la documentele publice este posibil cu suportarea de către solicitant a unei taxe pentru acoperirea costurilor cu efectuarea de fotocopii.

Acest site de internet a fost creat tocmai pentru a facilita accesul acționarilor și potențialilor investitori, dar și al altor persoane interesate (brokeri, analiști ai pieței de capital, etc), la informații privind evoluția societății și la starea ei economico-financiară.