Cate dividende mi se cuvin?

Valoarea dividendelor brute cuvenite unui acționar se stabilește prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute de acționarul respectiv la data de înregistrare cu valoarea dividendului brut pe acțiune aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru exercițiul financiar respectiv.

Pentru aflarea valorii nete a dividendelor cuvenite unui acționar, se deduce din suma brută obținută conform calculului prezentat mai sus valoarea impozitului pe dividende stabilită conform Codului Fiscal.

Pentru rezidenți, nivelul impozitului pe dividende este de 16%.