Pentru anul 2015

Societatea OIL TERMINAL S.A. Constanța anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2015 începând cu data de 03 iunie 2016 (data plății) către acționarii înregistrați la data de 16 mai 2016 (ex-date 13.05.2016) în Registrul Acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 Aprilie 2016 s-a stabilit valoarea dividendului brut la 0,00489985 lei/actiune.

 

Impozitul pr dividende va fi calculat si reținut de către Societatea OIL TERMINAL, din dividendul brut și plătit la bugetul statului, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, iar acționarii vor încasa dividendele la valoarea netă.

Download: