Pentru anul 2011

 

Prin Hotărârea nr. 2 din data de 26.04.2012, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C OIL TERMINAL S.A Constanța a aprobat acordarea unui dividend brut pe acțiune pentru anul 2011 de 0, 00335902 lei.

S-a hotărât ca din profitul net realizat în exercițiul financiar al anului 2011, in valoare de 653.673,01 lei si rezultatul reportat inregistrat in anul 2011 provenit din corectarea erorilor contabile in valoare de 1.564.194,49 lei, se repartizeaza pe destinatii astfel:

  • rezervă legală                                         44.093 lei
  • participarea salariatilor la profit                108.254 lei
  • dividende                                           1.956.397 lei
  • sursa proprie de finanțare                  109.123,50  lei

 S-au stabilit următoarele modalități de plată a dividendelor către acționari:

  • în numerar, la sediul societății;
  • prin virament bancar în contul comunicat în scris de acționar;
  • prin mandat poștal la domiciliul declarat al acționarilor din afara județului Constanța.

Termenul de plată a dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 12 alin 3. lit. a din Statutul S.C OIL TERMINAL S.A. și art. 238 alin. 2 din Legea 297/2009.

Sunt îndreptățiți la plata dividendelor acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de 16.05.2012, data de înregistrare.