Pentru anul 2010

 

Prin Hotărârea nr. 3 din data de 28.04.2011, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C OIL TERMINAL S.A Constanța a aprobat acordarea unui dividend brut pe acțiune pentru anul 2010 de 0,0029581 lei.

S-a hotărât ca din profitul net realizat în exercițiul financiar al anului 2010, în valoare de 2.008.441 lei se repartizeaza pe destinatii astfel:

  • rezervă legală                                         94.103 lei
  • dividende                                           1.722.904 lei
  • sursa proprie de finanțare                       191.434 lei

 S-au stabilit următoarele modalități de plată a dividendelor către acționari:

  • în numerar, la sediul societății;
  • prin virament bancar în contul comunicat în scris de acționar;
  • prin mandat poștal la domiciliul declarat al acționarilor din afara județului Constanța.

 Termenul de plată a dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 12 alin 3. lit. a din Statutul S.C OIL TERMINAL S.A. și art. 238 alin. 2 din Legea 297/2009.

 Sunt îndreptățiți la plata dividendelor acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de 13.05.2011, data de înregistrare.