Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/oiltermi/public_html/actionariat/inc/config.inc.php on line 22

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/oiltermi/public_html/actionariat/inc/config.inc.php on line 23
OIL

Pentru anul 2010

 

Prin Hotãrârea nr. 3 din data de 28.04.2011, Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor S.C OIL TERMINAL S.A Constanþa a aprobat acordarea unui dividend brut pe acþiune pentru anul 2010 de 0,0029581 lei.

S-a hotãrât ca din profitul net realizat în exerciþiul financiar al anului 2010, în valoare de 2.008.441 lei se repartizeaza pe destinatii astfel:

  • rezervã legalã                                         94.103 lei
  • dividende                                           1.722.904 lei
  • sursa proprie de finanþare                       191.434 lei

 S-au stabilit urmãtoarele modalitãþi de platã a dividendelor cãtre acþionari:

  • în numerar, la sediul societãþii;
  • prin virament bancar în contul comunicat în scris de acþionar;
  • prin mandat poºtal la domiciliul declarat al acþionarilor din afara judeþului Constanþa.

 Termenul de platã a dividendelor este de 6 luni de la data adunãrii generale a acþionarilor de stabilire a dividendelor, termen prevãzut în art. 12 alin 3. lit. a din Statutul S.C OIL TERMINAL S.A. ºi art. 238 alin. 2 din Legea 297/2009.

 Sunt îndreptãþiþi la plata dividendelor acþionarii înscriºi în Registrul acþionarilor la data de 13.05.2011, data de înregistrare.