Pentru anul 2009

 

Prin Hotărârea nr. 3 din data de 29.04.2010, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C OIL TERMINAL S.A Constanța a aprobat acordarea unui dividend brut pe acțiune pentru anul 2009 de 0,0006419 lei.

  S-a hotărât ca din profitul net realizat în exercițiul financiar al anului 2009, în valoare de 813.326 lei se repartizeaza pe destinatii astfel:

  • rezervă legală                                         65.514 lei
  • participarea salariaților la profit                 74.781 lei
  • dividende                                               373.906 lei
  • sursa proprie de finanțare                        299.125 lei

 S-au stabilit următoarele modalități de plată a dividendelor către acționari:

  • în numerar, la sediul societății;
  • prin virament bancar în contul comunicat în scris de acționar;
  • prin mandat poștal la domiciliul declarat al acționarilor din afara județului Constanța.

 Termenul de plată a dividendelor este de 6 luni de la data adunării geenrale a acționarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 12 alin 3. lit. a din Statutul S.C OIL TERMINAL S.A. și art. 238 alin. 2 din Legea 297/2009.

 Sunt îndreptățiți la plata dividendelor acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de 17.05.2010, data de înregistrare.