Pentru anul 2007

S-a hotărât ca din profitul net realizat în exercițiul financiar al anului 2008, în valoare de 8.428.237 lei și rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile înregistrat în anul 2007 în cunatum de 1.408.399, se repartizează astfel:

 Rezervă legală

515.364 lei 

 Participarea salariaților la profit

 932.127 lei

 Dividende

 4.660.636 lei

 Sursă proprie de finanțare

 3.728.509 lei

S-au stabilit următoarele modalități de plată a dividendelor către acționari:

  • în numerar, la sediul societății;
  • prin virament bancar în contul comunicat în scris de acționar;
  • prin mandat poștal la domiciliul declarat al acționarilor din afara județului Constanța.

Termenul de plată a dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 12 alin. 3 lit. a din Statutul S.C OIL TERMNIAL S.A și art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004.

Sunt îndreptățiți la plata dividendelor acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de 19.05.2008, data de înregistare.

Data  la care va începe plata dividendelor către acționari este 06.10.2008.