Directori Executivi

Conducerea executiva


Citeste tot...

Director general

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. OIL TERMINAL S.A., întrunita în data de 24.08.2009
Citeste tot...

Director economic

Directorul Economic al societății asigură managementul activității financiar-contabile, reprezintă societatea comercială în relația cu autoritățile de control financiar, bănci, bursă, clienți, furnizori
Citeste tot...

Director tehnic

Director Tehnic
Citeste tot...

Director comercial

Directorul Operational al societatii asigura managementul activitatii comerciale precum si contorizarea produselor derulate.
Citeste tot...

Declaratii de interese

Declaratii de interese
Citeste tot...

Declaratii de avere

Declaratii de avere
Citeste tot...

Atributii

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.
Citeste tot...