Directori Executivi

Conducerea executiva


Citeste tot...

Director General

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. OIL TERMINAL S.A., �ntrunita �n data de 24.08.2009
Citeste tot...

Director Financiar

Directorul Economic al societ��ii asigur� managementul activit��ii financiar-contabile, reprezint� societatea comercial� �n rela�ia cu autorit��ile de control financiar, b�nci, burs�, clien�i, furnizori
Citeste tot...

Director Dezvoltare


Citeste tot...

Director Comercial


Citeste tot...

Director Tehnic

Director Tehnic
Citeste tot...

Director Investitii si Siguranta Instalatiilor


Citeste tot...

Declaratii de interese

Declaratii de interese
Citeste tot...

Declaratii de avere

Declaratii de avere
Citeste tot...

Atributii

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor msurilor aferente conducerii societii, n limitele obiectului de activitate al societii i cu respectarea competenelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraie i adunrii generale a acionarilor.
Citeste tot...