Politica de remunerare

În conformitate cu prevederile hotărârii AGOA nr. 9/14.05.2015, s-au stabilit indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație, care nu vor depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, numai în condițiile încadrării sumelor aferente acestor tipuri de cheltuieli în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

 

 

 

Download: