Politica de remunerare

In conformitate cu prevederile hotararii AGOA nr. 9/14.05.2015, s-au stabilit indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație, care nu vor depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, numai in conditiile incadrarii sumelor aferente acestor tipuri de cheltuieli in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015, aprobat in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile.

 

 

 

Download: