Forma contractului de administratie 2017

Forma contractului de mandat aprobat in sedinta AGOA din 19.06.2017 si incheiat cu administratorii societatii.

Download: