Forma contractului de administratie 2017

Forma contractului de mandat aprobat in sedinta AGOA din 24.11.2017 si incheiat cu administratorii societatii.

Download: