Declaratii de interese 2009

 

MIU VASILE - Presedinte CA/Director General in perioada ian - iulie 2009

BARBULESCU DAN CRISTIAN- Membru C.A.

NITESCU VALERIU - Membru C.A in perioada ian - aug 2009

CIUPERCA CATALIN - Membru C.A. in perioada ian - aug 2009

COSTACHE VIOREL PAUL - Membru C.A. in perioada ian - aug 2009

SANDU CATALIN JEAN -Membru C.A. in perioada ian- aug 2009

WAGNER SILVIU IOAN - Presedinte CA/Director General in perioada iul - dec 2009

TOLEA IONUT - Membru C.A. in perioada iul - dec 2009

STAFIE CONSTANTIN CLAUDIU - Membru C.A. in perioada iul - dec 2009

ZEVELEANU CORNEL - Membru C.A. in perioada iul - sept 2009

NEGREA IOAN - Membru C.A. in perioada iul - dec 2009

TALMACEAN EDMOND CATALIN - Membru C.A. in perioada iul - dec 2009

VIZAN FLORIN - Membru C.A. in perioada nov - dec 2009

Download: