Declaratii de interese 2010

Silviu Ioan Wagner - Presedinte CA

Ioana Lazaroiu - Membru CA

Aurel Presura - Membru CA

Dan Cristian Barbulescu - Membru CA

Constantin Claudiu Stafie - Membru CA

Tiberiu Silviu Ioan Gorodea - Membru CA

Ioan Negrea - Membru CA

Ionut Tolea - Membru CA in perioada ian-apr 2010

Edmond Catalin Talmacean - Membru CA in perioada ian-sep 2010

Florin Vizan - Membru CA in perioada ian-sep 2010

Download: