Decizii

Potrivit prevederilor art. 18 din Statutul S.C. OIL TERMINAL S.A., astfel cum a fost acesta modificat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a AcÈ›ionarilor societății nr. 3 din data de 05.03.2007, pentru validitatea deciziilor consiliului de administraÈ›ie este necesară prezenÈ›a a cel puÈ›in jumătate din numărul membrilor consiliului.

Deciziile în cadrul consiliului de administraÈ›ie se iau cu votul majorității membrilor prezenÈ›i.

Membrii consiliului de administraÈ›ie pot fi reprezentaÈ›i la întrunirile consiliului doar de către alÈ›i membri ai consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.