Consiliu de Administratie

Anunturi

Anunturi
Citeste tot...

Selectie conform OUG 109/2011

Selectie conform OUG 109/2011
Citeste tot...

Sedinte


Citeste tot...

Declaratii de avere

Declaratie de avere dl. Epure Danut Tiberius
Citeste tot...

Declaratii de interese

Declaratii de interese
Citeste tot...

CV administratori


Citeste tot...

Comitete consultative

Comitete consultative
Citeste tot...

Componenta

Componenta Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A.
Citeste tot...

Forma contractului de mandat 2018


Citeste tot...

Regulamentul de Organizare si Functionare CA actualizat 2019


Citeste tot...

Atributii

Potrivit prevederilor art. 18 din Statutul S.C. OIL TERMINAL S.A., astfel cum a fost acesta modificat prin Hot�r�rea Adun�rii Generale Extraordinare a Ac�ionarilor societ��ii nr. 3 din data de 05.03.2007
Citeste tot...

Decizii

Potrivit prevederilor art. 18 din Statutul S.C. OIL TERMINAL S.A., astfel cum a fost acesta modificat prin Hot�r�rea Adun�rii Generale Extraordinare a Ac�ionarilor societ��ii nr. 3 din data de 05.03.2007, pentru validitatea deciziilor consiliului de administra�ie
Citeste tot...

Politica privind evaluarea CA si directori cu contract de mandat


Citeste tot...

Politica de remunerare

Politica de remunerare
Citeste tot...

Politica dividende


Citeste tot...

Politica privind sponsorizarile/donatiile/mecenatul


Citeste tot...

Tranzactii cu persoane interesate si politica de interese


Citeste tot...

Regulament de guvernanta corporativa


Citeste tot...

Declaratie privind implementare politica de management al riscul


Citeste tot...

Principii strategie globala de dezvoltare


Citeste tot...

Codul etic și normele de conduită ale salariatului

Codul etic și normele de conduită ale salariatului
Citeste tot...

Organigrama


Citeste tot...

Act constitutiv


Citeste tot...

Strategia de responsabilitate sociala


Citeste tot...