Stabilire dividend, data platii si mandatare CA pt agent plata

Acest fisier contine materialul aferent punctelor 3,4, 5 privind Stabilirea valorii divendului brut, Stabilirea datei platii dividendelor si Mandatarea CA pentru desemnarea agentului de plata ce urmeaza a fi dezbatute in cadrul  Sedintei AGOA care va avea loc in data de 24/25.04.2019, ora 11.00, precum si decizia CA de avizare a materialului, atat in lb romana cat si in lb. engleza.

Download: