Repartizare profit

Acest fisier contine materialul aferent punctului 2 privind Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2018 ce urmeaza a fi dezbatut in cadrul  Sedintei AGOA care va avea loc in data de 24/25.04.2019, ora 11.00, precum si decizia CA de avizare a materialului, atat in lb romana cat si in lb. engleza

Download: