Aprobare constituire garantii

Acest fisier contine materialul aferent punctelor 2, 3 si 4 privind Aprobarea constituirii unui pachet de garantare necesar pentru obtinerea autorizatiei de utilizare a garantiei globale conform prevederilor Ordnului ANAF nr. 2671/2017 si ale Deciziei DGV NR. 145/2018, Aprobarea constituirii garantiilor pentru obtinerea autorizatiei de garantir globala si Imputernicirea reprezentantilor societatii in relatiile cu organismele de creditare pentru semnrarea inscrisurilor necesare ce urmeaza a fi dezbatute in cadrul  Sedintei AGEA care va avea loc in data de 24/25.04.2019, ora 10.00, precum si decizia CA de avizare a materialului, atat in lb romana cat si in lb. engleza.

Download: