Informare privind Planul de masuri pt protectia datelor

Acest fisier contine materialul privind Informare privind Planul de masuri al societatii pentru protectia datelor cu caracter personal intocmit in vederea implementarii prevederilor Regulamentului UE 2016/679, precum si decizia CA de avizare, atat in lb romana cat si in lb. engleza.

Download: