Proiect Hotarari COMPLETAT la solicitarea ME

Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii si investitorii cu privire la faptul ca, in conformitate cu art. 7 alin 1 litera (b) din Regulamentul CNVM nr 6/2009, MINISTERUL ENERGIEI, in calitate de actionar al societatii OIL TERMINAL SA cu o cota de participare de 59,62% din capitalul social, propune modificarea proiectului de hotarare AGOA convocata pentru data de 10/11.03.2017, dupa cum urmeaza:

Art. 1.1 Cu votul acţionarilor reprezentand ….% din capitalul social si ….% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se ia act de Raportul Consiliului de Administratie privind stadiul implementarii OUG 109/2011 la Societatea OIL TERMINAL SA.

 

 

Art. 1.2 Cu votul acţionarilor reprezentand ….% din capitalul social si ….% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, nu se ia act de componenta de administrare a planului de administrare. 

Download: