Proiecte Hotarari COMPLETATE

Acest fișier conține proiectele de hotărâri completate, în conformitate cu completarea solicitată de Acționarul majoritar - Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, pentru AGOA ce se va desfășura în 20.(21).02.2015, ora 12.00. (atât în limba română, cât și în limba engleză). 

Download: