Proiecte Hotarari COMPLETATE

Acest fișier conține proiectele de hotrâri completate, în conformitate cu completarea solicitat de Acționarul majoritar - Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, pentru AGOA ce se va desfșura în 20.(21).02.2015, ora 12.00. (atât în limba român, cât și în limba englez). 

Download: