Proiect de hotărâre

Acest fișier conține proiectul de hotărâre pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A, care se va desfășura în 20.(21).02.2015, disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză.

Download: