Proiect de hotrre

Acest fișier conține proiectul de hotrâre pentru Adunarea General Ordinar a Acționarilor Societții OIL TERMINAL S.A, care se va desfșura în 20.(21).02.2015, disponibil atât în limba român, cât și în limba englez.

Download: