Hotărâri AGOA

Acest fișier conține hotărârile adoptate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20.02.2015

Download: