Formular procura speciala COMPLETAT

Acest fișier conține formularul de procură specială - COMPLETAT, în conformitate cu solicitările acționarului majoritar - Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, pentru AGOA din 20.(21).02.2015, ora 12,00. (atât în limba română, cât și în limba engleză). 

Download: