Formular de procură specială

Acest fișier conține formularul de procură specială pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A, care se va desfășura în data de 20.(21).02.2015, disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză.

Download: