Convocator

Acest fișier conține Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Oil Terminal SA (atât în limba română, cât și în limba engleză), care va avea loc în 20.(21).02.2015, ora 12,00, la sediul societății din str. Caraiman, nr. 2, Constanța, precum și decizia CA de avizare a Convocatorului (atât în limba română, cât și în limba engleză).

Download: