Convocator

Acest fișier conține Convocatorul Adunrii Generale Ordinare a Acționarilor Societții Oil Terminal SA (atât în limba român, cât și în limba englez), care va avea loc în 20.(21).02.2015, ora 12,00, la sediul societții din str. Caraiman, nr. 2, Constanța, precum și decizia CA de avizare a Convocatorului (atât în limba român, cât și în limba englez).

Download: