Formular de procură specială

Acest fișier conține formularul de procură specială pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL SA din 14.(15).05.2015, disponibil atât în limba română, cât și limba engleză.

Download: