Formular de procură generală

Acest fișier conține formularul de procură generală pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 14.(15).05.2015, disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză.

Download: