Convocator

Aceste fișiere conțin: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce se va desfășura în data de 14.(15).05.2015, adresa transmisă de acționarul Broadhurst Investments Limited, adresele transmise de acționarul MEIMMMA atât în limba română, cât și în limba engleză.

Download: