Proiecte de hotarari

Acest fisier contine proiectele de hotarari pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din 13.(14).08.2015 (limba romana si engleza)

Download: