Procura speciala

Acest fisier contine procura speciala de reprezentare în Adunarea General Ordinar a Acționarilor Societații OIL TERMINAL S.A. din 13.(14).08.2015 (limba romana si engleza)

Download: