Procura speciala

Acest fisier contine procura speciala de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societaății OIL TERMINAL S.A. din 13.(14).08.2015 (limba romana si engleza)

Download: