Material punctul 3

Acest fisier contine materialul aferent punctul 3 înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A, ce se va desfășura în data de 13.(14).08.2015. (limba romana si engleza)

Download: