Material punctul 5

Acest fisier contine materialul aferent punctului 5 înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A., ce se va desfășura în data de 13.(14).08.2015 (romana si engleza), deciziile Consiliului de Administratie nr. 70,71, 72 (limba romana si engleza) 

Download: