Material punctul 4

Acest fisier contine materialul aferent punctului 4 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A. ce se va desfasura in data de 12.(13).10.2015 (limba romana si engleza).

Download: