Convocator COMPLETAT

Acest fisier contine Convocatorul Completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A. ce se va desfasura in 12.(13).10.2015 (limba romana si engleza) si decizia Consiliului de Administratie nr. 104 din 27.09.2015 de avizare a Convocatorului COMPLETAT

Download: