Formular procura generala

Acest fișier conține formularul de procură generală pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.(29).03.2016, disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză.

Download: