1.3. Raportul auditorului independent

Acest fisier contine Raportul auditorului independent privind situatiile financiare incheiate la 31.12.2012 elaborate in conformitate cu IFRS

Download: