1.1. Situatii financiare 2012

Acest fisier contine Situatiile financiare 2012 care cuprind: Situația pozitiei financiare, Situatia rezultatului global, Situatia modificarilor capitalurilor proprii, Situatia fluxurilor de trezorerie si Note la situatiilor financiare.

Download: