Formular vot corespondenta COMPLETAT

Acest fișier conține formularul de vot prin corepondență COMPLETAT, în conformitate cu solicitarea acționarului majoritar, Ministerul Energiei, Întreperinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, pentru AGOA din 20.(21).02.2015, ora 12,00. (atât în limba română, cât și în limba engleză).

Download: