Punctul 7 - Durata minima a contractului de audit financiar

Acest fisier contine materialul privind aprobarea duratei minime a contractului de audit financiar pentru auditorul SC ROMAR-CO AUDIT SRL.

Download: