Punctul 1 - Situatii financiare anuale

 

Punctul 1 - Situatii financiare anuale

Acest fisier contine situatiile financiare ale anului 2010. Situatiile financiare anuale cuprind:

- bilantul contabil;

-contul de profit si pierdere;

-situatia modificarilor capitalului propriu;

-situatia fluxurilor de numerar;

-note explicative la situatiile financiare anuale.

Download: