Convocator

Acest fisier contine Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Oil Terminal S.A. precum si decizia Consiliului de Administratie prin care a fost avizat convocatorul.

Download: