Hotărâre AGEA 15.07.2011

Acest fișier conține hotărârea adoptată în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce a avut loc în data de 15.07.2011, ora 15.00, prima convocare!

Download: