Punctul 4. Raportul anual 2011

Acest fisier contine materialul aferent punctului 4 al ordinii de zi, respectiv, Raportul anual al exercitiului financiar 2011.

Download: