Punctul 2. Repartizare profit net si fixare dividend brut

Acest fisier contine materialul aferent punctului 2 al ordinii de zi, respectiv, repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2011, fixarea dividendului brut pe actiune la 0,00335902 lei pentru anul 2011, stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari.

Download: